Høverroa - folk og liv gjennom tida torsdag, 05.10.2023

Tidspunkt:

torsdag 05.10.2023 kl 19:00 - 20:00

Sted:

Østre Toten folkebibliotek
Rådhusgata 20, Lena

Beskrivelse:

Jens Bjørseth forteller om folk og liv i skogsgrenda Høverroa, på grensa mellom Toten og Hurdal, fra de tidligste bosettingene og til nyere tid.

Gratis inngang
Sted: Østre Toten folkebibliotek
Forsidefoto: Katrine Moe

Pris:

Gratis - Billetter : 0,00

Kontaktinformasjon:

Inger-Marit.Ostby@ototen.no
61141507