Juniorklubben - Mer moro med Vitensenteret tirsdag, 30.11.2021

Tidspunkt:

tirsdag 30.11.2021 kl 14:30 - 16:00

Sted:

Østre Toten folkebibliotek
Rådhusgata 20, Lena

Beskrivelse:

Juniorklubben er et tilbud til elever i 5. og 6. trinn i Østre Toten kommune, i regi av Østre Toten folkebibliotek.

Tirsdag 30. november blir det "Mer moro med Vitensenteret". Det kommer mer informasjon om innholdet etterhvert.

Juniorklubben foregår på Østre Toten folkebibliotek kl. 14.30-16. Barna får servert en matbit fra kl. 14.30, og selve Juniorklubben starter kl. 15. To av bibliotekarene vil også være med. Dette blir en morsom og sosial læringsarena!

Juniorklubben har som mål å gi barna kunnskap og skape nysgjerrighet og begeistring gjennom praktiske aktiviteter. Det vil være 8-10 klubbdager i løpet av skoleåret, og det er plass til 20 elever hver gang. Husk å "kjøpe" gratisbillett her - da er du påmeldt!

Vi arrangerer Juniorklubb med hensyn til Covid-19-smittevern. Vi ber derfor barna holde seg hjemme ved sykdom, og ellers holde 1 meters avstand og god håndhygiene.

Kontaktinformasjon:


https://ostre-totenfolkebibl.hoopla.no/sales/juniorklubben-mermoromedvitensenteret