Sosial lesesirkel på biblioteket! torsdag, 05.12.2019

Tidspunkt:

torsdag 05.12.2019 kl 18.00

Sted:

Østre Toten folkebibliotek
Rådgusgata 20, Østre Toten

Beskrivelse:

Vi samler oss om en tekst, leser den sakte og stopper for samtale underveis. Alle tanker og reaksjoner på teksten er velkomne. Du bringer dine egne opplevelser av teksten inn i samtalen, og vi utvider dermed forståelsen for hverandre.

Shared Reading er en litterær, personlig og sosial opplevelse. Øyeblikket oppstår med en novelle, ett dikt og en håndfull mennesker. Vi undrer oss sammen!

Ingen forberedelse nødvendig. Passer for unge og voksne! Gratis!
Kom som du er - velkommen!

Pris:

Gratis - Billetter : 0,00

Kontaktinformasjon:

biblioteket@ostre-toten.kommune.no
61141507
http://www.ostre-toten.folkebibl.no