Kafèkonsert med allsang Torsdag, 04.04.2019

Tidspunkt:

Torsdag 04.04.2019 kl 11:00

Sted:

Kaffekruset
Kaffekruset, Østre Toten

Beskrivelse:

Allsang under ledelse av Ann-Kristin Aannerud og Kjell Nordland.

Pris:

Gratis - Billetter : 0,00

Kontaktinformasjon:

kari.kveine@ostre-toten.kommune.no
97020488