Digitalt pusterom - en åpen lesesirkel onsdag, 07.12.2022

Tidspunkt:

onsdag 07.12.2022 kl 18:00

Sted:

Østre Toten folkebibliotek
Rådhusgata 20, Lena

Beskrivelse:

Bibliotekets leseleder Hanne inviterer alle unge og voksne til å bli med på en sosial nærlesing av kortere tekster. Denne formen for litteratursirkel krever ingen forberedelser fra deltagerne, men engasjerer til samtale og refleksjon over tekstens innhold.

Fordi vi gjennomfører denne høstens lesesirkler på skjermen - kan alle delta som ellers ikke kommer seg til det fysiske biblioteket.
Alle som trenger hjelp med å koble seg opp kan få litt veiledning dagen før.

Støttet av Nasjonalbiblioteket!

Påmelding senest to dager før til biblioteket@ototen.no
Gratis! Velkommen!

Pris:

Gratis - Billetter : 0,00

Kontaktinformasjon:

biblioteket@ototen.no
61141507
http://www.ostre-toten.folkebibl.no