Musikalsk lunsj med kulturskolelærere tirsdag, 15.10.2019

Tidspunkt:

tirsdag 15.10.2019 kl 11.00 - 11.45

Sted:

Østre Toten folkebibliotek
Rådhusgata 20, Østre Toten

Beskrivelse:

Syngende TOTN er en del av TOTN litt'raturfstival, og skal krydre festivaluka med et knippe gratis stuttkonserter.
Musikalsk lunsj med lærere fra Kulturskolen Mjølkefabrikken er en av disse.
Konserten er på Østre Toten folkebibliotek.

Pris:

Gratis - Billetter : 0,00

Kontaktinformasjon:

biblioteket@ostre-toten.kommune.no
61141507