Samtalegruppe for pårørende til personer med demens torsdag, 26.09.2019

Tidspunkt:

torsdag 26.09.2019 kl 11.00 - 12.30

Sted:

Gjøvik rådhus
Gjøvik rådhus, Kauffelsds plass. Møt ved hovedinngang i servicetorget., Gjøvik

Beskrivelse:

Er du pårørende til en person som har fått en demenssykdom?

Gjøvik kommune og Nasjonalforeningen Gjøvik demensforening inviterer til samtalegrupper hvor pårørende kan møtes og snakke sammen om sin situasjon sammen med en erfaren gruppeleder.

Tilbudet er gratis. Gruppen har gjensidig taushetsplikt.


«Møteplass- å leve med demens» arrangeres parallelt på eget møterom, slik at personen som er rammet av demens også kan bli med.

Pris:

Gratis - Billetter : 0,00

Kontaktinformasjon:

janicke.lundhaug@gjovik.kommune.no
95986355
https://www.gjovik.kommune.no/helse-og-omsorg/demensomsorg/