Populisme og ekstremisme i Europa - og Norge onsdag, 27.11.2019

Tidspunkt:

onsdag 27.11.2019 kl 12.00 - 15.00

Sted:

Bygdestua, Hoffsvangen
Bygdestua, Hoffsvangen, Lena

Beskrivelse:

Dag Einar Thorsen:

Siden 1990 har høyrepopulistiske partier vokst seg store i flere europeiske land. Populisme og ekstremisme er ikke det samme, men de er «politiske tvillinger» som ofte dukker opp samtidig. Mens populister er tilhengere av demokrati og motstandere av å bruke vold for politiske formål, ønsker ekstremister å avskaffe demokratiet. Ekstremister hevder også at vold noen ganger er nødvendig for å oppnå politiske resultater. Det er imidlertid i praksis ikke en veldig skarp og tydelig forskjeller mellom de to, og noen partier eller bevegelser kan være litt av begge deler.

Pris:

Medlem - Billetter : 150,00

Pris - Billetter : 200,00

Kontaktinformasjon:

hansogl@online.no
901 10 089