Hvorfor ble Russland aldri et demokrati? onsdag, 30.10.2019

Tidspunkt:

onsdag 30.10.2019 kl 12.00 - 14.00

Sted:

Bygdestua, Hoffsvangen
Bygdestua, Hoffsvangen, Lena

Beskrivelse:

Halvor Tjønn:

I 1991 brøt kommunismen sammen i Russland. I Vesten antok vi at landet innen en ikke altfor fjern framtid ville bli et demokrati. Det skjedde ikke. I dag er Russland styrt av et regime som ser seg som fortsettelsen av 1800-tallets tsar-regime. Neppe på flere generasjoner vil vårt naboland bli noe som likner på et vestlig demokrati. Den kløfta vi har sett oppstå mellom Vesten og det nye Russland de siste 10-15 år, vil etter alt å dømme vedvare i lang tid. Som alltid må man gå til historien: Dette foredraget gir innsikt i Russlands fjerne og nære fortid, en innsikt som er viktig for å forstå hvorfor Russland ser ut som det gjør.

Pris:

Medlem - Billetter : 150,00

Pris - Billetter : 200,00

Kontaktinformasjon:

oisk@ostre-toten.kommune.no
901 10 089