FOLKEHELSEDAGER I ØSTRE TOTEN 10. - 18. JUNI Mandag, 24.06.2019

Tidspunkt:

Mandag 24.06.2019 kl 00:00 - 00:00

Sted:

Østre Toten kommune
Rådhusgata 20, Østre Toten

Beskrivelse:

For tredje gang arrangeres det folkehelsedager i kommunen vår! Det blir flotte dager med fokus på viktigheten av god folkehelse og en markering av gode aktiviteter og tilbud som finnes i kommunen.
Fokus for 2019 er fysisk og psykisk helse og arenaer for felles aktiviteter. I tillegg er VANN satt som hovedtema under årets folkehelsedager.
Bli med og lag gode folkehelsedager i Østre Toten!
Eget program sendes alle husstander, og følg med på kommunens hjemmeside og facebookside.

Pris:

Gratis - Billetter : 0,00

Kontaktinformasjon:

frisklivssentralen@ostre-toten.kommune.no
90541880
http://www.ostre-toten.kommune.no